Velkommen til vår Byggeblogg

Sidan det meste av huset no er ferdig, går det litt lengre mellom kvar oppdatering, ca. 1 gang i mnd. Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på.

fredag 20. august 2010

19 AUGUST - Området rundtStrandmann Maskin har begynt å grave til grova som renn ned longs forbi huset, og jamne ut massane som me he flytta frå hustomta. Dette blir skikkeleg pent når alt er ferdig:)

19 AUGUST - Støyping av plataTidleg i dag kom X-Betong og begynte å støype!

18 AUGUST - Armering

Me var 4 vaksne, 5 mot slutten, som la inn armeringsmattene. Det gjekk veldig radigt. Takk til pappa, onkel Odd og Arnfinn. (Du også Pål, du e dyktig!) Ej og pappa gjekk over og fekk stripsa i hop armeringane før me tok kveld. NO e ALT klart til støyping av plata!

17 & 18 AUGUST - Rør til vannbåren varme
Vinjevoll Rør kom 17 august å begynte å legge røra til vannbåren varme. Ej og Pål hadde dagen før merka opp på isoporen kor veggane skulle gå og kor dørene inn til romma skulle vere. Når dagen var omme , var over halvparten av røra lagde på plass. Resten av røra vart lagde 18
august.
Me hadde faktisk ein del isolasjon til overs, istadenfor at den skulle ligge rundt huset og ta opp plass, kom Vartdal Plast og tok det i retur ganske kjapt. Enten me he mangla noke eller he hatt for mykje he Vartdal Plast komt ganske raskt til unnsetning:)

15 AUGUST - Utlegging av isopor


Idag la me ut isolasjonen itil golvet. Ej (Monica), pappa, onkel Odd og Pål begynte med å legge ut den trykkfaste isolasjonen (Finn Foam) der som alle bæreveggane og søylepunkta skal vere. Den trykkfaste isolasjonen er 5 cm. Derfor la me også 5 cm styropor rundt på resten av golvet. La deretter 20 cm styropor, plastikk og til slutt 10 cm styropor. Der som den trykkfaste isolasjonen ligg, ligg kun den. Har ikkje noko meir isolasjon over denne, herskal fyllast med betong. Det tok heile dagen og kvelden. Pål heldt til og med på utover natta.

13 AUGUST - Området rundt husetDet er ikkje berre huset me jobba med, men det meste av området rundt også. Har hatt ein haug med mold rett nedanfor huset, og idag vart den fordelt jamt ut. Oppå denne flata blir det altså plen etterkvart. Har lagt igjen eit område (firkanten) utan mold, fordi me der kan tenke å bygge eit lysthus eller noko liknande ;)


I jorda her som hustomta er, er ganske mykje stein, store steinar. Og me kunne vel bruke noke ta dei til eitkvart! Holder derfor på, midt i alt anna, å lage til ein liten mur ved sidan av løda. Og i tillegg til dette, held me på å lage til litt større område oppom løda, med veg bort åt huset.

13 AUGUST - Grus til avretting


Pål og Ole Petter lasta inn 2-8 grus og fordeltee den jamt over heile golvarealet. Den er ein del lettare å avrette med enn singelen.

12 AUGUST - Vassrøra vart lagde på plass


Onkel Odd var her å la ned vassrøra til oss. Dei skulle ligge rett under singelen. Pål skrudde ned all støtta på innsida ta huset. Og Vartdal Plast var her med leveranse nr. 2 til golvet.

onsdag 11. august 2010

11 AUGUST - Spørsmål og svar

Sidan me ikkje legg ut alt i minste detalj ( for det har me dessverre ikkje tida til :)) håpar me at flest muleg legg inn kommentara om det er noke dokke lurer på, he meinigar om eller he tips om........ So skal me prøve å svare so godt so me kan ;)

11 AUGUST - Isolasjon til golvet vart levert


Idag kom første leverense med isolasjon til golvet. 20 cm styropor frå Vartdal Plast, samt trykkfast isolasjon( 5 cm Finnfoam). Den trykkfaste isolasjonen skal brukast under bæreveggane ,6-7 plassar rundt om i huset, ca. 35 meter. Der som den trykkfaste isolasjonen blir brukt, er det kun den som blir brukt. Men me skal ha ytterligare 15 cm. med isolasjon. Vartdal Plast kjem med neste leveranse i morga 10cm + 5 cm styropor. Me legg 5 cm ekstra enn kva krava tilsei.

9 og 10 AUGUST - Støyping av veggane


Mandag 9 August kl. 13.00 kom Opsal Betong AS og støypte veggane opp til vindua. Det var forresten dei som støypte såleblokka også. For at det ikkje skal bli for stort press på veggane, blir det støypt i to omgangar. Tidleg tirsdagsmorgen 10 August kom dei derfor tilbake og støypte resten av huset. Støypinga gjekk veldig fint begge daga, god tone mellom oss og dei ansatte i Opsal Betong AS gjorde arbeidet lettare. Pumpebilen var plassert bak huset, køyrbar veg er tillaga heilt opp og bak huset. Herifrå rakk pumpebilen til heile huset.

6 AUGUST - Klargjering til støyping

Første veka i August var me tilbake i vanleg arbeidsmodus, 2 veker med ferie var over. Denne veka gjekk med til å skru opp alle støttene, både på innsida og utsida av huset. Vindu- og døropningane vart forskalte igjen og stempla av. Materialet som vart brukt her var 36 x 198. Karnappa på framsida vart endeleg satt opp. Nokre stadar på huset måtte det sagast ut plass til dragara, vanleg isopor vart brukt som falske dragara.